Czwarty element z tzw. piątki Kaczyńskiego już w realizacji

1. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zerowej stawce PIT dla osób do 26 roku życia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenia dla dochodów nie przekraczających wysokości I progu podatkowego, czyli dochodów nie wyższych niż 85 528 zł rocznie.

Jeżeli dochody podatnika będą przekraczały ten poziom, to opodatkowane one zostaną dopiero powyżej kwoty 85 528 zł według skali podatkowej obowiązującej obecnie w podatku PIT.

Według wstępnych szacunków ministerstwa finansów, zerową stawką podatkową w PIT zostanie objęte około 2 mln podatników, a koszt dla budżetu państwa wyniesie około 2,5 mld zł rocznie co oznacza, że taka kwota dodatkowo trafi do kieszeni pracujących młodych ludzi.

2. Rząd zakłada ,że projekt będzie tak procedowany w Parlamencie aby mógł wejść w życie od 1 sierpnia tego roku , co oznaczałoby ,że dochody osiągane przez młodych pracowników do 26 roku życia przez 5 ostatnich miesięcy tego roku do kwoty 35 636 zł będą już objęte stawką zerową.

Co więcej  już w 2019 roku pracodawca nie będzie miał obowiązku pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy jeżeli młody pracownik złoży mu oświadczenie, ze jego dochody od sierpnia do grudnia tego roku , nie przekroczą wspomnianej kwoty 35 636 zł.

Premier Morawiecki prezentując wczoraj młodym ludziom na konferencji prasowej projekt przyjęty przez Radę Ministrów, zapowiedział, że w następnym roku, rząd będzie chciał rozszerzyć preferencje podatkowe także na młodych przedsiębiorców i pracowników miedzy innymi poprzez przynajmniej podwojenie kosztów uzyskania przychodów a także zwiększenia kwoty wolnej od podatku.

3. Przypomnijmy, że wczoraj przyjęty projekt ustawy o zerowej stawce PIT dla ludzi młodych do 26 roku jest jednym z elementów tzw. piątki Kaczyńskiego ogłoszonej na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości pod koniec lutego tego roku.

W jej skład wchodziło: objęcie programem Rodzina 500 plus każdego dziecka, bez ograniczeń dochodowych, wypłata tzw. 13 emerytury, wprowadzenie zerowej stawki podatku PIT dla ludzi młodych, obniżenie stawki podatku dochodowego o jeden punkt procentowy z  ( z 18% do 17%) i podwojenia kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich podatników, a także odbudowa lokalnych połączeń autobusowych w gminach i powiatach.

Przyjęty wczoraj projekt ustawy jest już 4 elementem wspomnianej piątki Kaczyńskiego, a do zrealizowania zostało tylko obniżenie o jeden punkt procentowy stawki PIT dla wszystkich pracowników.

4. Na podstawie wcześniej przyjętych ustaw od 1 lipca rozpocznie się przyjmowanie wniosków rodziców o wypłatę  świadczenia 500 plus na każde dziecko, a wypłat zostaną uruchomione we wrześniu z wyrównaniem od 1 lipca.

W maju i czerwcu została  już wypłacona tzw. 13 emerytura w wysokości minimalnego świadczenia w kwocie 1 100 zł brutto dla blisko 10 mln emerytów i rencistów, co więcej premier zapowiedział ,że tego rodzaju świadczenie zostanie wypłacone także w następnych latach jeżeli Zjednoczona Prawica wygra wybory jesienią tego roku.

Przyjęta została także ustawa o odbudowie autobusowych połączeń lokalnych w gminach i powiatach, której realizacja rozpocznie się od 1 września tego roku w porozumieniu z samorządami ( w tym roku w budżecie na ten cel przeznaczone jest 0,3 mld zł, w roku następnym już 0,8 mld zł).

Ustawa o zerowym PIT jest spełnieniem 4 zapowiedzi z tzw. piątki Kaczyńskiego, w ten sposób budowana jest wiarygodność rządów Zjednoczonej Prawicy, to co zostało zapowiedziane jest konsekwentnie realizowane i to w ciągu trwania roku budżetowego, bez zwiększania deficytu budżetu.