Po I kwartale deficyt budżetowy w wysokości 4,5 mld zł

1. Wczoraj ministerstwo finansów opublikowało komunikat, dotyczący realizacji budżetu państwa za I kwartał 2019 roku (styczeń-marzec), z którego wynika, że po 3 pierwszych miesiącach tego roku mamy deficyt w wysokości 4,5 mld zł.

 

W okresie styczeń - marzec tego roku zrealizowano 90,3 mld zł, czyli 23,3% planowanych dochodów i 94,8 mld zł, czyli 22,8 % planowanych wydatków, co oznacza, że deficyt wyniósł wspomniane 4,5 mld zł, czyli 15,7% jego planowanej kwoty (deficyt całoroczny został zaplanowany w wysokości 28,5 mld zł).

 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że po raz kolejny odnotowano wzrost dochodów z 4 podatków (VAT, PIT, CIT podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, choć poziom zaplanowanych dochodów podatkowych w ubiegłym roku był bardzo „wyśrubowany”.

 

2. W okresie 3 miesięcy tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 1,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe o ponad 1 mld zł.

 

Po 3 miesiącach widać ciągle wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2018 roku były zaplanowane na bardzo wysokim poziomie (były one wyższe o 0,2 mld zł, czyli o 0,6%).

 

Z kolei dochody z podatku PIT były wyższe o 6 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 0,8 mld zł), z podatku CIT były wyższe o 10,1 % r/r (tj. ok. 0,9 mld zł), z podatku akcyzowego i od gier były niższe o 3% (o ok. 0,5 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,3 % w ujęciu r/r.

 

3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie; wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy i wyraźnego wzrostu wynagrodzeń (w marcu w ujęciu rok do roku wzrost o ok.7 %).

 

Natomiast wyższe po 3 miesiącach o blisko ponad 10 % wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych (przypomnijmy, bowiem, że na 2019 rok po raz kolejny obniżono stawkę tego podatku tym razem do 9% dla firm o obrotach nieprzekraczających 1,2 mln euro).

 

 

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 3 miesiącach 2019 roku wyniosło ok.6,4 mld zł i było wyższe aż o 15,3 % ( tj.0,9 mld zł) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

 

Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po 3 pierwszych miesiącach 2019 roku, są wyższe o ok. 1,8 mld zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.

 

4. Z kolei wykonanie wydatków po 3 miesiącach 2019 jak już wspomniałem wyniosło 94,8 mld zł tj. 22,8% planu i było, aż o 9,4 mld zł wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego (o11,1%).

 

Ministerstwo finansów przyśpieszyło wpłaty polskiej składki do unijnego budżetu aż o 3,5 mld zł, przekazano również wyższa niż w poprzednim roku dotację do FUS (więcej o 1,9 mld zł, a także bardziej zaawansowano wypłatę subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,4 mld zł).

 

Przekazano już blisko 8 mld zł składki do budżetu UE (aż 41,5% składki rocznej, która ma wynieść blisko 19,2 mld zł), ponad 21 mld zł subwencji ogólnej dla jest ( 34,8% całej subwencji rocznej) i ponad 7 mld zł dotacji do FUS (14,5% dotacji rocznej).

 

Gdyby, więc nie te przyśpieszone wypłaty środków i to aż o 7 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, to budżet państwa po trzech miesiącach tego roku, miałby ponad 2,5 mld zł nadwyżki, a nie deficyt.