Budżet na 2021 rok jeszcze dużymi wydatkami na ratowanie gospodarki po COVID19

1. Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 w oparciu o założenia, które zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów pod koniec lipca i w najbliższy poniedziałek prześle go do Sejmu, a także przekaże do konsultacji społecznych.

Przypomnijmy, że założenia do budżetu na 2021 zostały określone jako ostrożne, o czym świadczy podstawowa wielkość czyli wzrost PKB, który jest prognozowany na poziomie 4%, po prognozowanym spadku na w roku obecnym w wynoszącym 4,6%.

Stopa bezrobocia jest prognozowana na poziomie 7,5% i będzie to oznaczało jej spadek z 8%, bowiem taki poziom stopy bezrobocia prognozuje ministerstwo finansów na koniec obecnego roku.

Z kolei inflacja jest prognozowana w roku 2021 na poziomie 1,8%, w sytuacji kiedy średnioroczna inflacja w tym roku ma wynieść 3,3%, co oznacza wyraźny spadek inflacji bazowej, głównie ze względu na mniejsze tempo wzrostu płac.

Zakłada się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie w 2021 o 3,4%, podczas gdy w roku 2020 wzrost ten ma wynieść 3,5%, a w roku 2019 wzrost ten sięgnął aż 7,2%.

Ma się także poprawić sytuacja w handlu zagranicznym, w tym roku polski eksport ma spaść o 9,3%, a import o 10,2%, w roku przyszłym eksport ma wzrosnąć o 6,9%, natomiast import ma wzrosnąć o 7,3%.

2. Już projekt nowelizacji budżetu na 2020 rok przekazany do Sejmu unaocznia jakie spustoszenie po stronie dochodów budżetowych wywołała pandemia koronawirusa i jakich dodatkowych wydatków będzie wymagała gospodarka, aby gwałtownie nie wzrosło bezrobocie, a PKB spadło tylko do minus 4,6%.

W nowelizacji zmniejszono kwotę dochodów budżetowych na 2020 rok o 36,7 mld zł, po tej zmianie mają one wynieść 398,7 mld zł.

Z kolei wydatki budżetowe głównie w związku z koniecznością wsparcia gospodarki, którą dotknęły negatywne skutki pandemii COVID19 wzrosną o 72,6 mld zł wobec tych przewidywanych w ustawie budżetowej.

Jednoczesny spadek dochodów o wspomniane 36,7 mld zł i wzrost wydatków o 72,6 mld zł powodują, że z budżetu do tej pory zrównoważonego, przechodzimy do budżetu z deficytem w wysokości 109,3 mld zł.

Konsekwencją tego deficytu, a także dodatkowych wydatków wspierających gospodarkę i ochronę zdrowia z tzw. funduszu covidowego zarządzanego przez BGK szacowanego na 110 mld zł oraz Tarczy Finansowej zarządzanej przez PFR w wysokości 100 mld zł ma być deficyt sektora finansów publicznych szacowany na koniec 2020 roku na 12% PKB (ok.270 mld zł a relacja długu publicznego do PKB ma wynieść 62,7% - według metodologii unijnej).

3. Budżet na 2021 oparty o przedstawione wyżej założenia, przewiduje dochody na poziomie 403,7 mld zł (a więc o 5,1 mld zł wyższe niż te które maja być osiągnięte w tym roku po nowelizacji, a wydatki mają wynieść 486 mld zł.

W konsekwencji deficyt przyszłorocznego budżetu ma wynieść 82,3 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych ma spaść do 6% PKB, a dług publiczny w relacji do PKB ma wzrosnąć do 64,7% PKB (według metodologii unijnej).

Po stronie wydatków budżetowych przewidziane pełna realizacja programu 500 plus (wydatki około 41 mld zł), wypłata 13 i 14 emerytury (wydatki około 21 mld zł), a także waloryzacja rent i emerytur wskaźnikiem 103,84% (na co przeznaczono w budżecie kwotę 9,6 mld zł), wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 5,3% PKB (o około 12,9 mld zł) i wzrost nakładów na obronę narodową do 2,2% PKB.

Konsekwentnie wspierane będą także inwestycje publiczne (rządowe i samorządowe), bowiem to popyt konsumpcyjny i wzrost nakładów inwestycyjnych mają być głównymi motorami powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu.