Bezpłatne leki dla seniorów 65 + i dzieci do 18 roku życia już od 1 września

  1. Opozycja w Polsce jest w kłopocie, także i z tego powodu, że rządy Prawa i Sprawiedliwości zyskały w ciągu prawie 8 lat rządzenia, niesłychanie ważną cechę, mianowicie wiarygodność.

Deklaracje programowe złożone w kampanii wyborczej 2015 roku i 2019 roku zostały w dużej mierze zrealizowane, co było swoistym przełomem w stosunku do poprzednich rządów PO-PSL, czy SLD-PSL.

Wicepremier Jarosław Kaczyński w wielu publicznych wystąpieniach, nazwał to „naprawą naszej demokracji” i w tym kontekście  po wielokroć przypomniał, że wybory mogą być aktem demokracji, albo aktem manipulacji.

Są aktem manipulacji wtedy kiedy w kampanii wyborczej, obiecuje się różne rzeczy, których nie ma się zamiaru realizować i w ten sposób wprowadza się w błąd, wręcz świadomie, oszukuje się wyborców.

Przypominał także wielokrotnie, że „PiS zapowiadał w obydwu kampaniach wyborczych bardzo wiele, mieliśmy program, wielki program. I mogę uczciwie powiedzieć, że myśmy ten program zrealizowali i w ten sposób nadaliśmy demokracji właściwy sens”.

 

  1. W maju tego roku podczas kolejnej konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości nazywanej „Programowym Ulem” prezes Jarosław Kaczyński, złożył cztery kolejne zobowiązania programowe i zapowiedział, że ich realizacja nastąpi w II połowie tego roku, a więc jeszcze przed tegorocznymi wyborami.

Przypomnijmy, że prezes Kaczyński zapowiedział podniesienie aż o 60% świadczenia wychowawczego w ramach programu „rodzina 500 plus” z dotychczasowych 500 zł na 800 zł, bezpłatne leki dla seniorów od 65 roku życia, bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz bezpłatne przejazdy dla samochodów osobowych autostradami i drogami szybkiego ruchu, zarówno państwowymi jak i tymi, które obecnie są we władaniu koncesjonariuszy.

 

  1. Najszybciej udało się zrealizować to ostatnie zobowiązanie, ponieważ do uruchomienia przejazdu bez opłat autostradami i drogami szybkiego ruchu, które są we władaniu Skarbu Państwa, konieczna była tylko nowelizacja odpowiedniego rozporządzenia.

I w związku z tym tuż przed rozpoczęciem wakacji przejazd dwoma odcinkami na autostradzie A4 Wrocław- Sośnica i na autostradzie A2 Konin -Stryków był już bezpłatny bezterminowo, a na jednym odcinku na autostradzie A1 Gdańsk -Toruń, jest bezpłatny w wakacyjne weekendy.

Rozpoczęły się także negocjacje z prywatnymi koncesjonariuszami 3 płatnych odcinków autostrad, wspomnianej A1 Gdańsk-Toruń, A2 Świeck-Konin i A4 Katowice-Kraków, aby w zamian za stosowne odszkodowania, także i te odcinki były bezpłatne dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony.

 

  1. Po ponad 2 miesięcznym procesie legislacyjnym weszła także w życie znowelizowana ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w której zawarto podwyższenie świadczenia na dzieci z dotychczasowych 500 zł do 800 zł na dziecko.

Będzie ona obowiązywała od 1 stycznia 2024 roku, będzie obejmowała ponad 7 mln dzieci (w tym ok. 400 tys. dzieci z Ukrainy) w ponad 4,5 mln rodzin, a jej roczny koszt po zmianach zwiększy się z kwoty ok.41 mld zł do kwoty ok.65 mld zł, czyli blisko 2% naszego PKB.

Przypomnijmy, że w tym roku w kwietniu minęło 7 lat od wprowadzenia programu rodzina 500 plus (został wprowadzony 1 kwietnia 2016 roku), z którego jak poinformował resort Rodziny i Polityki Społecznej, do rodzin wychowujących dzieci, trafiła astronomiczna suma ponad 230 mld zł.

Ponieważ świadczenie przysługuje każdemu dziecku od jego narodzin do ukończenia 18. roku życia, więc rodzina na każde dziecko otrzymuje do tej pory rocznie 6 tys. zł, a przez cały okres wychowywania dziecka do jego pełnoletności, kwotę 108 tysięcy złotych, po tej podwyżce będzie to już 9,6 tys. zł rocznie, więc w ciągu 18 lat, będzie to kwota blisko 173 tysiące złotych.

 

  1. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, które rozszerzają grupę osób, którym przysługują bezpłatne leki.

Do grupy seniorów 77+, którym przysługują bezpłatne leki już od roku 2017, dojdą i to już od 1 września tego roku, dwie kolejne grupy: seniorzy w wieku 65+ oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Jak poinformował premier Morawiecki z bezpłatnych leków (rodzaje tych bezpłatnych leków dla dwóch nowych grup pacjentów, zostaną określone w rozporządzeniu ministra zdrowia), będzie teraz mogło korzystać aż około 16 mln osób, a program „Bezpłatne leki”, będzie kosztował około 2,5 mld zł rocznie.

Jak podkreślił premier, rozszerzenie listy uprawnionych do korzystania z bezpłatnych leków jest to z jednej strony istotnym dodatkowym wsparciem dla polskich rodzin, z drugiej natomiast oznacza poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.