20 resortów, 4 nowe, zmiany ministrów tylko w sześciu

Premier Mateusz Morawiecki wczoraj na konferencji prasowej, w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości , razem z Jarosławem Kaczyńskim przedstawili nową strukturę rządu i kandydatów na ministrów.

Wcześniej przez ponad 3 godziny obradował Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który po dyskusji zaakceptował koncepcję nowego rządu przedstawionego przez premiera Morawieckiego.

Ma to być rząd kontynuacji dobrej zmiany, który ma realizować polską wersję państwa dobrobytu, tak jak to było zapowiadane na kolejnych konwencjach wyborczych w kampanii parlamentarnej.

2. Rząd i koalicję parlamentarną tworzą trzy partie polityczne z największą Prawem i Sprawiedliwością, przy czym potencjał naszych koalicjantów uległ wyraźnemu zwiększeniu,  Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry ma 17 posłów i 2 senatorów , Porozumienie Jarosława Gowina- 18 posłów.

W tej sytuacji w nowym rządzie obydwa ugrupowania będą kierowały 4 resortami , Jarosław Gowin będzie wicepremierem i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, a minister Jadwiga Emilewicz ministrem rozwoju, do którego dotychczasowych kompetencji dojdzie jeszcze budownictwo( między innymi program Mieszkanie plus), zagospodarowanie przestrzenne, a także turystyka.

Z kolei Zbigniew Ziobro jak dotychczas będzie ministrem sprawiedliwości,  natomiast Michał Woś odpowiedzialny do tej pory za pomoc humanitarną w Kancelarii Premiera, będzie kierował resortem ochrony środowiska, z którego zostaną wyprowadzone szeroko rozumiane sprawy klimatyczne.

Tym nowym resortem pokieruje Michał Kurtyka ,zajmujący się sprawami klimatycznymi w obydwu rządach Prawa i Sprawiedliwości , prezydent Konferencji Klimatycznej w Katowicach, która zakończyła się podpisaniem porozumienia przez blisko 200 krajów członków ONZ.       

3. Nowych resortów jest cztery, wspomniane już dwa powstaną z ministerstwa ochrony środowiska, kolejny to resort zarządzania Funduszami Europejskimi którym pokieruje Małgorzata Jarosińska- Jedynak, do tej pory wiceminister w resorcie inwestycji i rozwoju kierowanym przez Jerzego Kwiecińskiego (odchodzi z rządu do innych obowiązków).

Jednak jak się wydaje najważniejszym nowym resortem, będzie ministerstwo nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa, kierowane przez Jacka Sasina, który będzie także wicepremierem.

Ale zadania tego resortu nie będą związane tylko z uporządkowaniem nadzoru nad  wszystkimi spółkami w których udziały ma Skarb Państwa ale będzie to ministerstwo,z obowiązkami wykorzystywania majątku państwowego do przedsięwzięć rozwojowych o charakterze strategicznym. 

4 .Na uwagę zasługuje także wyjęcie z resortu spraw zagranicznych zadań związanych z Unią Europejską, te kompetencje zostaną przeniesione do Kancelarii Premiera ,razem ze stosownym departamentem, a osobą odpowiedzialną będzie minister Konrad Szymański do tej pory odpowiedzialny za sprawy europejskie w MSZ.

W nowym rządzie będzie to nie jedyna poważna zmiana związana z obowiązkami wynikającymi z naszego członkostwa w UE, jak już wspomniałem minister Kurtyka pokieruje resortem odpowiedzialnym za sprawy klimatyczne, regulacje gospodarcze związane z UE znajdują się w resorcie minister Emilewicz , także nowy minister finansów Tadeusz Kościński w dużej mierze ma się zajmować sprawami europejskimi od strony finansów ( nowy unijny budżet, Ekofin, ewentualnie unijne regulacje podatkowe- np. podatek cyfrowy

Pozostałe resorty pozostają bez zmian kompetencyjnych i osobowych z dwoma wyjątkami  jednym z nich jest nowa minister ds. rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg, obecnie kierująca Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, drugim nieznana jeszcze osoba ,która pokieruje resortem sportu ( w związku z powołaniem Witolda Bańki na szefa Światowej Agencji Antydopingowej