Blisko podwojenie wpływów z VAT w ciągu 7 lat rządów PiS

  1. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Warszawie „Uczciwy VAT- zysk dla wszystkich”, podczas której przedstawił dane dotyczące wpływów z tego podatku w latach 2015-2021, a także zaplanowanych wpływów z VAT w projekcie budżetu na 2022 rok.

Wynika z nich, że wykonanie wpływów z podatku VAT w tym roku wyniesie przynajmniej 214 mld zł, natomiast wg projektu budżetu na 2022 rok, wpływy z tego podatku zostały zaplanowane na poziomie 231,4 mld zł, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało rządy po koalicji PO-PSL na koniec w roku 2015, wyniosły one 123,1 mld zł.

Przypomnijmy, że w ciągu 8 lat rządów PO-PSL wzrosły one ze 101,8 mld zł w roku 2008, do wspomnianych 123,1 mld zł w roku w 2015, a wiec zaledwie o 21,3 mld zł, natomiast podczas dotychczasowych 7-letnich rządów PiS wzrosną one aż o 108,3 mld zł, a więc będzie to ponad 5-krotnie wyższy wzrost wpływów z podatku VAT, niż podczas rządów naszych poprzedników.

 

  1. Premier podkreślił przy okazji, że dzięki głębokim zmianom prawa, a także przebudowie administracji skarbowej (między innymi zespolenie służb celnych z administracją skarbową) udało się poważnie zredukować tzw. lukę w podatku VAT.

Zmniejszono ją z 24,2% wpływów z VAT w 2015 roku, do 10,8% wpływów w 2020 roku czyli o ponad połowę, co więcej według danych Komisji Europejskiej ta redukcja była jeszcze głębsza z 24,7% w 2015 roku do 9,7% w roku 2020.           

A więc za rządów PO-PSL blisko 1/4 wpływów z podatku VAT było „prywatyzowane”, co oznacza, że przez 8 lat tych rządów budżet bezpowrotnie stracił ponad 250 mld zł, co zresztą wykazała także sejmowa komisja śledcza w poprzedniej kadencji parlamentu, zajmująca się tą problematyką.

 

  1. O ile ustalenia sejmowej komisji śledczej były kwestionowane przez opozycję (szczególnie Platformę), mimo tego, że jej przedstawiciele w niej pracowali, to trudno zaprzeczyć, że kolejnym rządom Prawa i Sprawiedliwości udało się znacząco uszczelnić pobór tego podatku, o czym świadczą twarde dane o wpływach tego podatku.

Jak już wspomniałem w tym roku wpływy z VAT osiągną kwotę przynajmniej 214 mld zł i to mimo tego, że w I kwartale tego roku, a w zasadzie do maja, pewna cześć polskiej gospodarki była jeszcze objęta lock downem.

A przecież w 2015 roku, a więc ostatnim roku rządów PO-PSL wpływy te wyniosły tylko 123,1 mld zł i to mimo tego, że wcześniej ten rząd zdecydował się podnieść stawki tego podatku z 3% do 5%; z 7% do 8%; i z 22% i 23%.

 

  1. Jak podkreślił na konferencji premier Morawiecki, poprzez domykanie luki VAT rząd stworzył sobie możliwość prowadzenia polityki społecznej, a także inwestycyjnej państwa finansowanej z dodatkowych dochodów budżetowych.

To właśnie dzięki temu realizowany jest na wielką skalę program Rodzina 500 plus, w ramach którego do rodzin wychowujących dzieci przekazano przez ponad 5 lat astronomiczną kwotę ponad 154 mld zł.

To właśnie dzięki tym dodatkowym wpływom z podatku VAT ale także PIT i CIT i to mimo obniżek stawek tych podatków, udało się zdecydowanie powiększyć środki na program budowy dróg krajowych i autostrad aż do 300 mld zł i zmienić w sposób zasadniczy strukturę jego finansowania.

Za czasów koalicji PO-PSL program ten był w 70% finansowany ze środków unijnych, a tylko w 30% ze środków krajowych, teraz znacząco zwiększono jego wartość, a jednocześnie struktura finansowania to w 80% środki krajowe i zaledwie w 20%, są to środki unijne.

Jak na koniec swojego wystąpienia podkreślił premier, to uszczelnienie poboru VAT jest zarówno w interesie państwa, ale obywateli i przedsiębiorców, bowiem to także dzięki niemu w czasie pandemii koronawirusa tych ostatnich polskie państwo wsparło kwotą ponad 200 mld zł (taką kwotę przekazano pracownikom i pracodawcom w ramach tarcz budżetowych i tarczy finansowej obsługiwanych przez PFR).