Wszystkie trzy największe agencje potwierdzają wysokie ratingi Polski

1. Tuż przed Świętami Wielkanocnymi trzecia z największych agencji ratingowych Moody's, ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A2/P-1 zarówno dla zobowiązań długo- i krótkoterminowych zarówno w walucie zagranicznej jak i krajowej.

 

W komunikacie Moody's określiła polską gospodarkę jako odporną na globalne spowolnienie, którą charakteryzuje silny i stabilny wzrost i w związku z tym, agencja prognozuje wzrost PKB na naszego kraju w 2019 roku w wysokości aż 4,4%, natomiast w 2020 roku ma on wynieść 3,7% (żadna agencja do tej pory nie prognozowała, że wzrost PKB w Polsce w 2019 roku przekroczy i to wyraźnie 4% PKB).

 

 

Siłą polskiego ratingu wg Moody's jest także polityka fiskalna w tym wysokość deficytu sektora finansów publicznych i stabilny poziom długu publicznego, w związku z tym agencja prognozuje, że ten pierwszy w latach 2019-2020 wyniesie odpowiednio 1,8% PKB i 2,6% PKB, a ten drugi będzie niższy od 50% PKB.

 

 

2. Przypomnijmy, że pod koniec marca, agencja ratingowa Fitch ogłosiła komunikat, w którym poinformowała, że utrzymuje ratnig Polski na dotychczasowym poziomie A-, a perspektywę kredytową określa jako stabilną.

 

Jak podkreślono w komunikacie utrzymanie ratingu na dotychczasowym poziomie „odzwierciedla różnorodność gospodarki oraz jej mocne makroekonomiczne fundamenty, a wsparciem dla tych czynników jest rozsądnie prowadzona polityka gospodarcza oraz silny sektor bankowy”.

 

Agencja zwróciła także uwagę na dobrą sytuację fiskalną budżetu państwa w roku 2018, a jako główną przyczynę niskiego deficytu budżetowego, wskazała zdecydowanie lepszą ściągalność podatków.

 

Fitch w związku z tzw. piątką Kaczyńskiego podwyższyła także prognozę deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w roku 2019 z wcześniejszych 1,7% do 2,2% PKB, a w roku 2020- z wcześniejszych 2,3% do 2,8% PKB, a dług publiczny będzie jej zdaniem na poziomie niższym niż 50% PKB.

 

 

3. W lutym agencja Fitch podniosła prognozy wzrostu PKB w Polsce w roku 2019 z 3,8% do 4% i w 2020 roku z 3% do 3,5% w związku z zapowiedzianą przez rząd stymulacją fiskalną w postaci tzw. piątki Kaczyńskiego.

 

 

Zdaniem agencji rozszerzenie programu Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko w rodzinie oraz tzw. 13 świadczenie emerytalne dla blisko 10 mln emerytów podbije konsumpcję, co częściowo skompensuje przewidywany wzrost importu.

 

Agencja pisze, że zaproponowany w tzw. piątce Kaczyńskiego „wpływ zmian w opodatkowaniu (0% stawka podatku PIT dla podatników do 26 roku życia i redukcja z 18% do 17% pierwszej stawki PIT dla wszystkich podatników, a także podwojenie kosztów uzyskania przychodów), jest trochę mniej klarowny, ale i te zmiany będą wspierać wzrost gospodarczy.

 

4. Także bardzo surowa dla Polski agencja S& P w swoim ratingu ogłoszonym w połowie kwietnia tego roku, podtrzymała wiarygodność kredytową na poziomie A- z perspektywą stabilną.

Z kolei według prognozy tej agencji wzrost PKB w tym roku w Polsce wyniesie 3,9% (podwyższono prognozę wzrostu na ten rok o 0,5 pkt proc.), a w roku 2020 wzrost ten ma 3,1%.

Z kolei deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w tym roku zdaniem agencji sięgnie w tym roku 1,5% PKB, a w roku 2020 2,6% PKB, a dług publiczny będzie utrzymywany na poziomie poniżej 50% PKB.

A więc wszystkie 3 największe agencje ratingowe (Fitch, S&P i Moody's), podwyższają prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski zarówno na ten rok jak i rok następny i potwierdzają dobry stan finansów publicznych (deficyt sektora finansów publicznych, zdecydowanie poniżej 3% PKB, a dług publiczny poniżej 50% PKB).