Rządzący zablokowali program kierujący do samorządów ponad 100 mld zł

 

 1. Wczoraj w mediach pojawiła się informacja, że Kancelaria Premiera rozwiązała zespół ekspertów, który opiniował wnioski samorządów o finansowanie projektów w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, co oznacza, że wspieranie finansowania inwestycji samorządowych zostało zakończone. Przypomnijmy, że w połowie października poprzedniego roku rozstrzygnięto już VIII edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, a w jej ramach do samorządów gminnych powiatowych i wojewódzkich zostało skierowanych ponad 26 mld zł. W ramach tej VIII edycji każdy samorząd mógł złożyć 3 wnioski, przy czym wartości dofinansowania, nie mogły przekroczyć odpowiednio 2 mln zł, 8 mln zł i 30 mln zł, przy czym wniosek o najniższej wartości dofinansowania w przypadku każdego samorządu był obligatoryjny. Wartość dofinansowania sięgała od 95 % w przypadku np. infrastruktury drogowej, 90% w przypadku np. budowy infrastruktury kulturalnej lub sportowej, 85% np. przy modernizacji infrastruktury edukacyjnej i 80% np. zakupu zbiorowego transportu drogowego. Przypomnijmy także, że w przypadku środków europejskich, najczęściej dofinansowanie pokrywa do 50% tzw. kosztów kwalifikowanych inwestycji, co czyni te środki zdecydowanie mniej atrakcyjnymi, niż te przekazywane z polskiego budżetu.

 

 1. Już 8 edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pokazało, że uszczelnienie systemu podatkowego dokonane przez rząd Zjednoczonej Prawicy działa, a to oznacza że są kolejne duże środki na wsparcie inwestycji samorządowych. Do tej pory w 7. edycjach w ramach tego programu rozdysponowano łącznie astronomiczną wręcz kwotę ponad 71 mld zł, a razem ze środkami z Funduszu Dróg Samorządowych już blisko 87 mld zł. Oznaczało to do tej pory realizację już ponad 25 tysięcy różnego rodzaju inwestycji niezwykle ważnych dla społeczności lokalnych od modernizacji żłobków i przedszkoli, przez różnego rodzaju obiekty sportowe, po drogi lokalne, sieci wodno- kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków, a ponad 7 tysięcy takich inwestycji jest jeszcze w przygotowaniu.

 

 1. Wspomniana wyżej 8. edycja programu to kolejne ponad 26 mld zł skierowanych do samorządów na inwestycje, a to oznacza, że w ramach tych edycji samorządy mają zagwarantowane ponad 97 mld zł dofinansowania z budżetu państwa, a razem z blisko 16 mld zł z Funduszu Dróg Samorządowych, rozdysponowywanych corocznie przez wojewodów, oznacza to ponad 113 mld zł dofinansowania inwestycji samorządowych. 8 edycja programu to kolejne przynajmniej 5 tysięcy inwestycji, co oznacza że od lata 2021 roku kiedy rozstrzygnięta została pierwsza edycja programu, do końca 2024 roku zostanie zrealizowanych przez samorządy ponad 37 tysięcy różnego rodzaju inwestycji w zasadniczy sposób poprawiający infrastrukturę techniczną i społeczną wszystkich samorządów w Polsce.

 

 1. Jak mówią sami samorządowcy i to wcale nie ci związani z Prawem i Sprawiedliwością, ostatnie kilka lat to najlepszy okres w ponad już 30 letniej historii odnowionego samorządu, a na samorządy ich zdaniem spadł dosłownie „deszcz” pieniędzy inwestycyjnych. Samorządy gminne, szczególnie gminy wiejskie, które do tej pory mogły przeznaczyć na inwestycje z własnych środków kwotę około 1 mln zł rocznie, teraz mają budżety inwestycyjne rzędu 50 mln zł rocznie, a więc 50-krotnie większe, co pozwala realizować duże projekty, o których do tej pory mogli tylko pomarzyć (np. niezwykle kosztowne, oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne). Pieniądze trafiają do wszystkich samorządów, a te o najwyższej wartości w tej edycji trafiły do największych miast prezydenckich, gdzie rządzą ludzie Platformy publicznie wręcz lżący rząd Prawa i Sprawiedliwości.
  Do samorządów kierowanych przez ludzi opozycji trafiły, także ogromne środki na z 7. edycji programu w ramach którego dofinansowywano, rozwój stref przemysłowych, a dofinansowanie sięgało odpowiednio 100 mln zł i 250 mln zł.

 

 1. Niestety politycy Platformy w tym w szczególności Donald Tusk, ciągle publicznie twierdzą, że pieniądze inwestycyjne, które samorządy otrzymują od rządu w ciągu ostatnich lat, to ochłapy.
  Tak niestety przywódca Platformy nazwał to ogromne wsparcie inwestycji samorządowych, jak już wspomniałem ponad 37 tysięcy projektów, na jednym ostatnich swoich spotkaniach z wyborcami.
  Konsekwencją tego stanowiska jest zablokowanie tego wielkiego programu inwestycyjnego, a to oznacza, że samorządy szczególnie te mniej zamożne, zostaną znowu na wiele lat bez wsparcia dla ich inwestycji.