A jednak ponad 11% wzrost PKB w II kwartale

  1. Wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował komunikat, w którym informuje, że według wstępnego szacunku, PKB niewyrównany sezonowo w II kwartale tego roku, wzrósł realnie aż o 11,1% w ujęciu rok do roku.

Wcześniej według tzw. wstępnego szacunku GUS informował, że ten wzrost wyniósł 10,9% w ujęciu r/r, teraz okazuje się, że jest on jednak wyższy i przekroczył granicę 11%, co jest najwyższym wynikiem w historii pomiarów, co więcej to oznacza, że nasza gospodarka odrobiła już w II kwartale straty spowodowane pandemią kornawirusa.

Przypomnijmy, że II kwartał 2020 roku, to czas kiedy w dużej części polskiej gospodarki obowiązywał lock down, co spowodowało, że PKB spadło wtedy o 8,3% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019, ale mimo tej niskiej podstawy odniesienia, wzrost PKB w II kwartale tego roku jest jednak imponujący.

 

  1. W ten sposób znaleźliśmy się w pierwszej trójce krajów należących do UE, które odrobiły straty spowodowane pandemią, na pierwszym miejscu znajduje się Litwa której PKB w II kwartale 2021 jest wyższe o 3,5% od PKB z II kwartału 2019 roku, na drugim miejscu Polska z 2% wzrostem, na trzecim Szwecja -1,1%, na czwartym Łotwa -0,5.%.

Pozostałe 23 kraje UE, po II kwartale tego roku mają ciągle PKB niższe niż w II kwartale 2019 roku, przy czym najwięcej do odrobienia ma Hiszpania, której PKB po II kwartale jest aż o 6,1% niższe niż w II kwartale 2019, na II i III miejscu znajdują się Włochy i Czechy, których PKB w II kwartale jest niższe od tego z II kwartału 2019 roku jeszcze o 4%.

 

  1. Na ten najwyższy w historii pomiarów wzrost PKB, miał wpływ wzrost popytu krajowego (konsumpcyjnego i inwestycyjnego) o 12,8 % w ujęciu rok do roku, na co złożył się wzrost spożycia ogółem (gospodarstw domowych i spożycia publicznego) o 10,7%, a także wzrost akumulacji brutto (inwestycji i przyrostu rzeczowych środków obrotowych) aż o 22,2%.

W spożyciu ogółem dominował wzrost konsumpcji gospodarstw domowych (prywatnej) o 13,3%, natomiast w akumulacji brutto wzrost zapasów, bowiem nakłady na środki trwałe (inwestycje), wzrosły tylko o 5%.

W rezultacie pozytywny wpływ popytu krajowego na PKB wyniósł 11,8 punktu procentowego, przy czym wpływ spożycia ogółem wyniósł 8,1 punktu procentowego, popytu inwestycyjnego 0,8 punktu procentowego, a wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych (zapasów) wyniósł 2,9 punktu procentowego.

Natomiast w II kwartale zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,7 punktu procentowego, co sumarycznie złożyło się na realny wzrost PKB wynoszący 11,1%.

 

  1. W konsekwencji tak wysokiego wzrostu PKB w II kwartale międzynarodowe ale i polskie instytucje finansowe już wcześniej podniosły swoje prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce w całym roku 2021.

Jak poinformował pod koniec lipca Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w swoim cyklicznym raporcie World Economic Outlook wzrost gospodarczy w Polsce w 2021 roku wyniesie 4,6%, podczas gdy dotychczasowa prognoza przewidywała wzrost na poziomie 3,5% (oznacza to podniesienie prognozy wzrostu przez MFW aż o 1,1 pkt proc.).

Z kolei prognoza wzrostu gospodarczego w Polsce na rok 2022, także została skorygowana w górę, wg MFW wzrost PKB wyniesie 5,2% i będzie wyższy od wcześniejszych przewidywań o 0,7% pkt proc. (wcześniej MFW przewidywał, że wzrost ten wyniesie 4,5%).

 

  1. Natomiast na początku lipca tego roku prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski i innych europejskich krajów, podniósł i to jeszcze bardziej wyraźnie niż MFW, także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Prognoza wzrostu PKB w Polsce w 2021 roku wg EBOR jest wyższa od tej wcześniejszej aż o 2 pkt proc (PKB ma wzrosnąć o 5%, zamiast wcześniejszych 3%), a w 2022 roku wzrost PKB ma wynieść 4,8%.

Jednocześnie jak podkreślił EBOR w 2021 roku, Polska będzie jednym z nielicznych krajów europejskich, który nie tylko odrobi spadek PKB z 2020 roku ale w porównaniu z 2019 rokiem jego gospodarka, będzie na plusie wynoszącym 2,2 pkt proc (po II kwartale tego roku ta prognoza EBOR spełnia się w 100%).

Z kolei pod koniec sierpnia agencja ratingowa Fitch podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski w roku 2021 z dotychczasowych 4,4% PKB aż do 5,2% PKB , a na rok 2022 z dotychczasowych 4% PKB do 4,5% PKB.